2 oz metal tin with lid

$ 1.30

2 oz metal tin with lid (pictured are .5 oz. tin; 1 oz. tin; and 2 oz. tin)

Description

2 oz metal tin with lid (pictured are .5 oz. tin; 1 oz. tin; and 2 oz. tin)